fbpx

COVID 19 ?

🇬🇧 For English scroll down ⬇️⬇️⬇️

Bildiyimiz kimi bütün dünya üzrə yayılmış koronovirus xəstəliyi bütün ölkələrin bir çox sahələrinə ciddi zərərlər vurmuşdur. Bu əsas sahələrin də biri turizm sahəsidir ki, koronovirus pandemiyası bundan da yan keçməmişdir.
COVID 19 virusun yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan Respublikası da olduğu üçün, bu xəstəlik onun iqtisadiyyatına da mənfi təsirlər göstərmişdir. Lakin bir çox dünya ölkələri ilə müqayisədə (əsasən də Avropa ölkələri) həm burada xəstəliyin yayılması həm də ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanlar nisbətən azdır.
Onu da qey etmək yerinə düşər ki, rəsmi www.worldometer.com saytına əsasən Azərbaycan yoluxmanın yayılmasına görə 65-ci sırada yer alır.
Yekun olaraq da, tezliklə sərhədlərin açılmasını və sizləri yenidən böyük məmuniyyətlə turizm resursları ilə zəngin olan ölkəmizdə görməyi ümid edirik.

🇬🇧 English

As we know, the coronavirus disease, which has spread all over the world, has caused serious damage in many areas of all countries. One of these main areas is tourism, and the coronavirus pandemic has not gone unnoticed.
As the Republic of Azerbaijan is among the countries where the COVID 19 virus is spread, the disease has also had a negative impact on its economy. However, compared to many countries in the world (especially European countries), both the spread of the disease and the damage to the economy of the country are relatively small.
It should be noted that according to the official website www.worldometer.com, Azerbaijan ranks 65th in terms of the spread of the infection.
In conclusion, we hope to open the borders soon and see you again in our country, which is rich in tourism resources with great pleasure.

Facebook Comments

Related Post

Фото-отчёт нашей поездки в ГобустанФото-отчёт нашей поездки в Гобустан

Одно из интереснейших мест — историко-художественный заповедник Гобустан. Здесь расположены одни из самых древних наскальных рисунков, древние стоянки первобытных людей, надгробные памятники и т.д. В Гобустане сосредоточены свидетельства о жителях

Не материальное наследие ЮНЕСКО — Човган.Не материальное наследие ЮНЕСКО — Човган.

Коневодство испокон веков является одним из самых развитых отраслей в Азербайджане.Это послужило зарождению одной из самых древнейших командно- конных игр Човган в середине первого тысячелетия нашей эры. Cлово “Човган” происходит